Μια ματιά στο χρονοδιάγραμμα γονιμότητας

Dr. Αλέξανδρος Τραϊανός - Ειδικός Αναπαραγωγικής Ιατρικής και Ιατρικής Εμβρύου