Center for Reproductive and Fetal Medicine

OVA CRYOPSERVATION: WHAT DOES THE FUTURE LOOK LIKE?

Illustration of sperm and egg cells

OVA CRYOPSERVATION: WHAT DOES THE FUTURE LOOK LIKE?

Η πιο αναπαραγωγική ηλικία για μια γυναίκα είναι περίπου στα 20 της χρόνια. Σήμερα, περίπου το 40 με 50 τοις εκατό των γυναικών που ανήκουν σε αυτήν την αναπαραγωγική ηλικιακή ομάδα δεν έχουν παιδιά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα ζευγάρια επικεντρώνονται περισσότερο στην καριέρα τους ή ανησυχούν για τους οικονομικούς τους περιορισμούς, η πολύ απλά δεν είναι έτοιμοι ή δεν επιθυμούν τη δημιουργία μιας οικογένειας σε αυτό το σημείο της ζωής τους- κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Δυστυχώς,όμως, το βιολογικό ρολόι μιας γυναίκας δεν συμβαδίζει με τη σύγχρονη εποχή, με αποτέλεσμα να προκύπτει μια σειρά από προκλήσεις κατά τη δημιουργία οικογένειας. Μια σχετικά νέα εξέλιξη στην αναπαραγωγική ιατρική επιτρέπει σε μια γυναίκα να κρυοσυντηρεί ή να καταψύχει τα ωάρια της στα πρώτα χρόνια της αναπαραγωγής της ηλικίας και να χρησιμοποιεί αυτά τα ωάρια για να αποκτήσει μωρό όταν είναι έτοιμη και το επιθυμεί στο μέλλον. Οι γυναίκες επιλέγουν όλο και περισσότερο την κρυοσυντήρηση ωαρίων ως τη μέθοδο διατήρησης ή καθυστέρησης της γονιμότητάς τους. Σήμερα, περισσότερα από 3000 μωρά έχουν γεννηθεί παγκοσμίως με τη χρήση κατεψυγμένων ωαρίων.

Τι είναι η κρυοσυντήρηση ωαρίων;

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων, γνωστή και ως κατάψυξη ωαρίων, είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα ωάρια μιας γυναίκας εξάγονται, καταψύχονται και αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση. Ο κύκλος θεραπείας είναι παρόμοιος με αυτόν μιας διαδικασίας εξωσωματικής γονιμοποίησης, που ξεκινά με διέγερση των ωοθηκών, όπου τα φάρμακα που περιέχουν θυλακιοτρόπο ορμόνη χορηγούνται με τη μορφή ένεσης για περίπου 10 έως 12 ημέρες. Μόλις τα ωάρια είναι έτοιμα, ανακτώνται μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως συγκομιδής ωαρίων ή διαδικασίας «ανάκτησης ωαρίων». Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας τα ωάρια αφαιρούνται με μια βελόνα που τοποθετείται μέσω του κόλπου με τη βοήθεια ενός μηχανήματος υπερήχων. Στην υποψήφια χορηγείται ενδοφλέβια καταστολή, η οποία καθιστά τη διαδικασία αρκετά ανώδυνη. Τα ανακτηθέντα ωάρια στη συνέχεια, αξιολογούνται στο κλινικό εργαστήριο και καταψύχονται σε κρυοπροστατευτικά. Το κρυοπροστατευτικό είναι ένα μείγμα διαλυτών που προστατεύουν τα ευαίσθητα αυγά από τον ενδοκυτταρικό σχηματισμό πάγου κατά τη διαδικασία κατάψυξης -ο σχηματισμός κρυστάλλων πάγου μέσα στην κυτταρική δομή του ωαρίου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις μεμβράνες και να σπάσει το κύτταρο. Όταν η γυναίκα είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα ωάρια, αποψύχονται και γονιμοποιούνται με ένα μόνο σπέρμα σε μια ενδοκυτταροπλασματική ένεση σπέρματος ( ICSI)  και μεταφέρονται πίσω στη μήτρα ως έμβρυο για να επιτευχθεί εγκυμοσύνη.

Ποιος πρέπει να σκεφτεί την κρυοσυντήρηση;

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιμη για γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο και υπόκεινται σε κάποιο είδος ογκολογικής θεραπείας όπως ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία. Όταν η γυναίκα ολοκληρώσει επιτυχώς τη θεραπεία της, αυτά τα κατεψυγμένα ωάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ενός μωρού με τη βοήθεια της θεραπείας IVF/ICSI. Για ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε υστερεκτομή ή άλλες χειρουργικές επεμβάσεις που δεν τις επιτρέπουν να πραγματοποιήσει μια φυσική εγκυμοσύνη, τα ίδια ωοκύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με το σπέρμα δότη ή συντρόφου για την επίτευξη εγκυμοσύνης μέσω παρένθετης μήτρας. Οι γυναίκες που δεν έχουν σχέση ή βρίσκονται σε κατάσταση που δεν ευνοεί την τεκνοποίηση, μπορούν επίσης να επιλέξουν την κρυοσυντήρηση ωαρίων. Αυτό τους επιτρέπει να “αγοράσουν χρόνο” και να επιλέξουν πότε θα ήθελαν να κάνουν οικογένεια. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό μια γυναίκα που εξετάζει αυτή την επιλογή, να παγώσει τα ωάρια της σε μια περίοδο που είναι ακόμα βιώσιμα, προκειμένου να βελτιώσει τις πιθανότητές της να μείνει έγκυος. Η κατάψυξη ωαρίων θα πρέπει να θεωρείται ως επιλογή και όχι ως βεβαιότητα για την τεκνοποίηση στο μέλλον. Πολλές γυναίκες που επιλέγουν την προαιρετική κατάψυξη ωαρίων μπορεί να μην τα χρησιμοποιήσουν ποτέ, καθώς θα μπορούσαν να συλλάβουν φυσικά. Ωστόσο, σίγουρα παρέχει μια ασφάλεια και βεβαιότητα σε όσες θέλουν να αναβάλουν τη μητρότητα για οικονομικούς, ψυχολογικούς ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη κρυοσυντήρηση ωαρίων , επικοινωνήστε με το Κέντρο Αναπαραγωγικής Ιατρικής και Ιατρικής Εμβρύου – Δρ. Αλέξανδρος Τραϊανός για μια διαβούλευση. Θα χαρούμε να σας ακούσουμε!

Center for Reproductive and Fetal Medicine

Effective doctor-patient communication is vital to providing high-quality health care. Any communication regarding your medical profile (getting results, instructions, answering questions, concerns) will be done directly with the doctor. This means no midwife or secretary will interrupt your conversations. Instead, if you call with any concerns, they will be there right away to address your needs. Contact us by calling 694 649 8771 or by completing the relevant Contact Form.

Dr. Alexandros Traianos

NEED MORE INFORMATION?

Call (+30) 2310 277 032 or visit the Frequently Asked Questions

This site uses cookies to ensure you have the best experience on our site.

SELECT SERVICE *
SELECT DAY AND TIME *
FULL NAME *
e-mail *
COMMENTS
PHONE *

FREQUENT QUESTIONS

The association of IVF drugs with cancer risk is a major concern for women enrolled in these programs. But the plethora of bibliographic reports collected from credible scientific studies and published in reputable medical journals worldwide are reassuring and do not confirm this concern.

Of course not. In about a third of cases, infertility is due to the woman (female factor), while in a third of cases, it is due to the man (male factor). The remaining one-third is due to both (both men and women) or even to unknown factors.

The quantity and quality of a man's sperm can be affected by his health and lifestyle. Some factors that can reduce the quantity and / or quality of sperm are:

  • the alcohol
  • drugs
  • environmental toxins, including pesticides and lead
  • smoking
  • health problems
  • medicines
  • radiotherapy and chemotherapy
  • the age

Success rates vary at each IVF Center. Very important factors are also the age of the woman, the levels of her hormones and of course the sperm of the husband. Rates generally range from 45% or slightly higher for women up to 35 years old.

Infertility is defined as the failure to conceive after one year (or 6 months, if it is a woman over 35) with normal, regular sexual intercourse. In other words, when a year passes without the woman becoming pregnant, the couple should consult their doctor to determine the cause of the pregnancy and then treat it. We must all, however, be aware and not forget that the age factor is the most critical for female fertility and that the individualized approach of each couple is the "golden key" that solves the problem.

The number of treatment cycles a woman can undergo is not specified. It is certain that in our country there are high level obstetricians-gynecologists and organized infertility treatment centers, which offer impeccable medical services at this level. If there are correct indications (eg ovaries that respond to stimulation therapy, good quality endometrium, etc.) the success rate -especially with the use of newer techniques and biotechnological drugs, which show increased bioactivity compared to conventional drugs from urine- totals approximately 65%-70% after 4 cycles of treatment.

At the Center for Reproductive Medicine of Dr. Traianos we offer egg / sperm cryopreservation services for those who have a personal or medical reason and need this service. We use the most modern vitrification technique in the freezing of sperm and eggs.

The collection of eggs takes 10-15 minutes, it is not painful, it is done under intoxication and after the end of the process you return to your activities.

In general, experts agree that the fact that a couple has already had a child can be considered evidence that there is no infertility problem in the first place. It is like a small test that has been done and proves that they "succeeded" at least once. On the other hand, we need to know that in the meantime things may have changed and a problem may have arisen (eg the man may have had some inflammation that affects the quality of his sperm or has mediated something that affects female fertility: an inflammation, a gynecological surgery, an abortion, etc.). In any case, if a reasonable period of time (one year) passes and a couple can not achieve a pregnancy, then he should with the help of his doctor investigate if there has been a problem that causes infertility.